Privacybeleid

PRIVACY POLICY

Bedankt voor je bezoek aan de website (de "site") van Stanley®, een merk van Pacific Market International, LLC ("wij", "wij" of de "onderneming"). Jouw privacy is erg belangrijk voor ons. Dit Privacybeleid beschrijft de soorten persoonlijke gegevens die wij kunnen verzamelen, hoe wij deze gegevens kunnen gebruiken en wanneer, en onder bepaalde omstandigheden, wij deze gegevens kunnen vrijgeven. Door deze pagina of de Site te bezoeken, aanvaard je de in dit Privacybeleid beschreven praktijken.

Cookies

Wij maken gebruik van cookies waarmee wij voor elk bezoek gebruikersgegevens kunnen ophalen. Op sommige delen van de Site worden cookies gebruikt om de functionaliteit van dit deel mogelijk te maken en de gebruikerservaring te verbeteren. Klanten die in hun browserinstellingen cookies uitschakelen, kunnen helaas mogelijk niet op deze site winkelen. Door de Site te gebruiken stem je in met het gebruik van cookies in overeenstemming met dit Privacybeleid.

Gegevens die wij verzamelen

Wij verzamelen geen persoonlijke gegevens over jou, behalve wanneer je deze specifiek en bewust verstrekt. Jouw naam, verzendadres, factuuradressen, telefoonnummer, e-mailadres en creditcardgegevens zijn voorbeelden van dergelijke gegevens.

Wanneer je delen van de Site gebruikt of Producten bestelt, kan het nodig zijn een account aan te maken. Voor de registratie van de account moet je bepaalde persoonlijke gegevens verstrekken, waaronder je naam, verzend- en factuuradres, telefoonnummer, e-mailadres en creditcardnummer. Je kan ook gevraagd worden om je land van verblijf op te geven zodat wij kunnen voldoen aan de toepasselijke lokale wetgeving.

Hoe wij jouw gegevens gebruiken

Alle persoonlijke gegevens die je ons verstrekt blijven vertrouwelijk. Wij kunnen niet-geïdentificeerde geaggregeerde gegevens over onze klanten en gebruikers delen met partners, adverteerders of andere derden.

Wij kunnen jouw gegevens verstrekken aan derden die ons ondersteunende diensten of marketinghulp voor onze producten leveren. Deze derden zijn niet gemachtigd om jouw persoonlijke gegevens voor andere doeleinden te gebruiken.

Persoonlijke gegevens worden gebruikt voor factureringsdoeleinden, om bestellingen uit te voeren, om je te bereiken als er problemen zijn met je bestelling(en), en voor interne doeleinden. Wij kunnen je ook een bevestigingsmail sturen als je je registreert of een bestelling bij ons plaatst.

Als je ons jouw e-mailadres verstrekt om een e-mailnieuwsbrief te ontvangen, toegang te krijgen tot bepaalde inhoud of een account bij ons te openen, zullen wij die informatie gebruiken om die diensten te leveren.

In het geval dat wij genoodzaakt zijn te reageren op een dagvaarding, gerechtelijk bevel, verzoek van wetshandhavers of als wij anderszins wettelijk verplicht zijn jouw persoonlijke gegevens bekend te maken, kunnen wij verplicht zijn dergelijke gegevens bekend te maken.

Wij kunnen de naam, stad en staat van de winnaar van online wedstrijden, marketingcampagnes of andere verkoopacties openbaar maken.

Bescherming van jouw gegevens

Wij verkopen of verhuren jouw persoonlijke gegevens niet aan derden.

Wij gebruiken meerdere lagen van encryptie en bescherming om ervoor te zorgen dat jouw interactie met de Site veilig en beveiligd is en dat de persoonlijke gegevens die je ons hebt verstrekt, worden opgeslagen en onderhouden in overeenstemming met de geldende normen in onze industrie. Bij de aankoop van goederen van onze Site beveiligen wij alle financiële transacties door middel van Secure Sockets Layer ("SSL"). De toegang tot jouw persoonlijke gegevens is beperkt tot een klein aantal werknemers die toegang tot jouw persoonlijke gegevens nodig hebben om een specifieke taak of functie uit te voeren.

Privacy van kinderen

Wij verzamelen niet opzettelijk persoonlijk identificeerbare gegevens van kinderen jonger dan dertien jaar. Als wij ontdekken dat wij persoonlijk identificeerbare gegevens hebben verzameld van een gebruiker van de Site die jonger is dan dertien jaar, zullen wij de persoonlijke gegevens van dat kind uit onze bestanden verwijderen.

Gebruikers buiten de Verenigde Staten

Als bedrijf met kantoren en partners over de hele wereld kunnen jouw persoonlijke gegevens worden verwerkt buiten het land waar je je bevindt. Wanneer je ons persoonlijke gegevens verstrekt, stem je ermee in dat de gegevens in andere landen worden verwerkt, bijvoorbeeld ook buiten de Europese Economische Ruimte ("EER"). Landen waar wij jouw gegevens naar doorgeven hebben mogelijk geen wetgeving inzake gegevensbescherming die vergelijkbaar is met die van het land waar je je bevindt.

Als je een inwoner van de EER of Zwitserland bent, geldt de volgende informatie met betrekking tot persoonsgegevens die via jouw interacties met ons worden verzameld.

Wij verwerken persoonsgegevens in overeenstemming met onze bekendmakingen in dit Privacybeleid. Wij verwerken persoonsgegevens op de volgende rechtsgronden: (1) met jouw toestemming; (2) voor zover noodzakelijk voor de uitvoering van onze overeenkomst om onze diensten aan jou te verlenen; en (3) voor zover noodzakelijk voor onze legitieme belangen om onze diensten aan jou te verlenen wanneer die belangen niet zwaarder wegen dan jouw fundamentele rechten en vrijheden met betrekking tot de bescherming van persoonsgegevens.

Persoonsgegevens die wij verzamelen kunnen worden overgebracht naar en opgeslagen en verwerkt worden in de Verenigde Staten of enig ander land waar wij of onze gelieerde ondernemingen of verwerkers faciliteiten hebben. Wij zullen ervoor zorgen dat overdrachten van persoonsgegevens naar een derde land of een internationale organisatie onderworpen zijn aan passende waarborgen.

Je hebt rechten op grond van hoofdstuk III van de Algemene Verordening Gegevensbescherming van de EU of artikel 2 van de Zwitserse Federale Wet op de Gegevensbescherming met betrekking tot de verwerking van jouw persoonsgegevens, waaronder het recht op toegang tot en rectificatie van jouw persoonsgegevens en het recht om te verzoeken tot verwijdering van jouw persoonsgegevens.

Beleidswijzigingen

Wij kunnen dit Privacybeleid van tijd tot tijd wijzigen. Wij raden je aan dit Privacybeleid voortdurend te raadplegen, zodat je ons huidige Privacybeleid goed begrijpt.