ORCHID EN CREAM QUENCHER CADEAU - ALGEMENE VOORWAARDEN 

 1.  In deze voorwaarden wordt onder de Organisator Stanley 1913 verstaan, met maatschappelijke zetel Keizersgracht 555, 1017 DR, Amsterdam, Nederland, wiens TikTok-handle @StanleyEurope is ('Organisatoraccounts').
 2. De weggeefactie staat open voor alle inwoners van de EU en het VK waar Stanley EU naar verzendt. Ze moeten 18 jaar of ouder zijn en een woonadres in de EU of het VK hebben, met uitzondering van werknemers van de Organisator, hun familie, agenten, vertegenwoordigers, adviseurs of derden die rechtstreeks betrokken zijn bij de werking of administratie van de actie.
 3. Om mee te doen moet je de @stanleyEurope-pagina volgen. Tag in de opmerkingen een vriend(in) die gehydrateerd moet worden! Like het bericht en zorg ervoor dat je @stanleyEurope volgt
 4. De 'Prijs' bestaat uit 1 Orchid Quencher en 1 Cream Quencher, de 'Prijs' wordt toegekend aan 1 x winnaar.
 5. Deze weggeefactie staat open voor inzendingen die worden gepost tussen [17:00 CEST op 03/08/2023] en [23:59 op 06/08/2023]. Alle inzendingen die worden ontvangen na [23:59 op 06/08/2023] ('Sluitingsdatum') worden automatisch gediskwalificeerd.
 6. Alle inzendingen moeten worden ingediend door te voldoen aan de voorwaarden die zijn vermeld in het bericht om een geldige inzending te vormen en meervoudige inzendingen zijn ongeldig.
 7. Berichten met gedrag dat door de Organisator als ongepast wordt beschouwd, inclusief: seksueel suggestieve beelden en naaktheid, gevaarlijke en schadelijke handelingen en grafische inhoud of van iemand jonger dan 18 jaar, komen niet in aanmerking voor deelname.
 8. Deze voorwaarden zijn een aanvulling op de voorwaarden op de actieposter. Door mee te doen aan de actie, ga je akkoord met en accepteer je gebonden te zijn aan deze algemene voorwaarden bij deelname. Als er een conflict is tussen deze voorwaarden en het bijschrift van het bericht, dan prevaleren deze voorwaarden.
 9. De deelnamevereisten op de poster en deze voorwaarden moeten duidelijk en gemakkelijk te begrijpen zijn. Als je moeite hebt met het begrijpen van de voorwaarden, vraag het dan een medewerker op de stand om hulp of stuur een rechtstreeks bericht naar de Organisator, die ernaar streeft om eventuele vragen die je hebt, te beantwoorden.
 10. Je moet voldoen aan de algemene voorwaarden van Instagram om je inzending mee te laten tellen, maar let op: TikTok is op geen enkele manier aangesloten, verbonden of betrokken bij de actie, en hebben deze actie ook niet goedgekeurd.
 11. Deelname aan de actie is gratis en je hoeft niets te kopen. Winnaars zullen door de Organisator nooit worden gevraagd om te betalen voor deelname aan de actie en de Organisator zal je nooit vragen om bankgegevens op te geven.
 12. De Organisator zal alleen contact met je opnemen via de Organisatoraccounts. Pas op voor oplichters en/of phishing-accounts en houd er rekening mee dat de Organisator niet aansprakelijk kan worden gesteld voor gevallen waarin derden zich hebben voorgedaan als de Organisator en/of net gedaan hebben alsof ze op een andere manier verbonden zijn aan de actie en de Organisator.
 13. De winnaar wordt willekeurig gekozen op 07/08/2023. De winnaar wordt UITSLUITEND binnen [5] dagen na de Sluitingsdatum op de hoogte gesteld via een direct bericht op een van de Organisatoraccounts. De winnaar moet een woonadres als postadres in het Verenigd Koninkrijk opgeven om aanspraak te kunnen maken op de Prijs.
 14. De winnaar ontvangt de bevestiging van de Prijs binnen 5 dagen na de Sluitingsdatum, tenzij de winnaar niet reageert op de contactpogingen van de Organisator en/of geen geschikt adres opgeeft zoals hierboven vermeld. Als de winnaar niet binnen 3 dagen na berichtgeving door de Organisator reageert en/of de benodigde gegevens verstrekt, vervalt de Prijs van de winnaar en heeft de Organisator het recht om een andere winnaar te kiezen volgens het hierboven beschreven willekeurige trekkingsproces.
 15. De Prijs voor de winnaar is niet inwisselbaar, niet overdraagbaar, niet retourneerbaar en er wordt geen alternatief in contanten geboden.
 16. In het onwaarschijnlijke geval dat de oorspronkelijke Prijs niet beschikbaar is, zal de winnaar een redelijk equivalent ontvangen.
 17. De Organisator behoudt zich het recht voor om op elk moment en naar eigen goeddunken te controleren of een deelnemer in aanmerking komt (inclusief zijn/haar leeftijd en/of woonadres).
 18. De beslissing van de Organisator met betrekking tot enig aspect van de prijstrekking en deze actie is definitief en bindend en hierover wordt niet gecorrespondeerd.
 19. Door mee te doen aan deze actie stem je in met deelname aan onbetaalde gerelateerde promotionele activiteiten (zoals publiciteit en fotografie) rondom het winnen van de Prijs en geef je de Organisator toestemming om je naam en beeltenis te gebruiken in promotiemateriaal.
 20. De Organisator behoudt zich het recht voor om deelname te weigeren of de prijs niet toe te kennen aan iemand die deze algemene voorwaarden schendt.
 21. De Organisator behoudt zich het recht voor om de actie ongeldig te verklaren, te annuleren, op te schorten of aan te passen indien dit onvermijdelijk is.
 22. De Organisator zal deze voorwaarden alleen wijzigen en/of bijwerken als dit absoluut onvermijdelijk en noodzakelijk is, anders moet dit koste wat het kost worden vermeden.
 23. Voor zover wettelijk is toegestaan, zijn de Organisator, zijn vertegenwoordigers of distributeurs onder geen enkele omstandigheid verantwoordelijk of aansprakelijk om de winnaar te compenseren of enige aansprakelijkheid te aanvaarden voor verlies, schade, persoonlijk letsel of overlijden als gevolg van het in ontvangst nemen van de Prijs en/of anderszins deelnemen aan de actie, behalve als dit is veroorzaakt door nalatigheid van de Organisator, zijn vertegenwoordigers of distributeurs of hun werknemers. Je wettelijke rechten worden niet aangetast.
 24. De Organisator is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor problemen of technische storingen van online computersystemen, servers of providers, computerapparatuur of -software, het niet ontvangen van inzendingen op social-mediasites vanwege technische problemen, storingen of verkeersopstoppingen op het internet, of een combinatie hiervan, inclusief letsel of schade aan de computer van de deelnemer of enige andere persoon gerelateerd aan of als gevolg van deelname aan de actie.
 25. Persoonlijke gegevens die tijdens deze actie worden verstrekt, worden alleen verwerkt zoals beschreven in het privacy beleid van de Organisator.
 26. Op deze actie is Nederlands recht van toepassing en deelnemers aan de actie onderwerpen zich uitsluitend aan de jurisdictie van de Nederlandse rechtbanken.